LuxVocabulary

Aliwwerung

Luxembourgeois Trilingue
Aliwwerung

SUBST F
Pluriel: Aliwwerungen

FR:
EN:
DE: