LuxVocabulary

Amëschung

Luxembourgeois Trilingue
Amëschung

SUBST F
Pluriel: Amëschungen

FR:
EN: meddling
DE: Einmischung