LuxVocabulary

assainéieren

Luxembourgeois Trilingue
assainéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: assainéiert

FR:
EN:
DE: