LuxVocabulary

attachéieren

Luxembourgeois Trilingue
attachéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: attachéiert

FR: adjoindre; s'attacher à
EN: to attach; to become attached to
DE: (auf einen Posten) versetzen; hängen an