LuxVocabulary

ausaarten

Luxembourgeois Trilingue
ausaarten

VRB
Synonym: degeneréieren (an)
VRBAUX: sinn
Participe Passé: ausgeaart

FR: dégénérer (en)
EN: to get out of hand
DE: ausarten (in)