LuxVocabulary

ausginn

Luxembourgeois Trilingue
ausginn

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausginn

FR: dépenser; se faire passer pour
EN: to give out; to pass oneself off as
DE: ausgeben; sich ausgeben als