LuxVocabulary

ausmaachen

Luxembourgeois Trilingue
ausmaachen

VRB
Synonym: charakteriséieren; ofmaachen; ausschalten; stéieren
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgemaach; ausgemaacht

FR: éteindre; se mettre d'accord sur; effacer; déplaire; chagriner; avoir un effet favorable; caractériser; représenter
EN: to switch off; to put out; to fix; to bother; to affect; to have a positive effect; to characterize; to add up to
DE: ausmachen; löschen; etwas ausmachen; bedrücken; bewirken; charakterisieren; betragen