LuxVocabulary

ausnotzen

Luxembourgeois Trilingue
ausnotzen

VRB
Synonym: profitéiere vun; notzen; exploitéieren; ausbeuten
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgenotzt

FR: profiter de; exploiter
EN: to exploit
DE: ausnutzen