LuxVocabulary

ausriichten

Luxembourgeois Trilingue
ausriichten

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgeriicht

FR: obtenir; transmettre à; aligner
EN: to achieve; to pass on to; to align
DE: bewirken; ausrichten