LuxVocabulary

affinéieren

Luxembourgeois Trilingue
affinéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: affinéiert

FR:
EN:
DE: