LuxVocabulary

agencéieren

Luxembourgish Trilingual
agencéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: agencéiert

EN:
FR:
DE: