LuxVocabulary

amarschéieren

Luxembourgeois Trilingue
amarschéieren

VRB
VRBAUX: sinn
Participe Passé: amarschéiert

FR: entrer (en formation); faire incursion
EN: to make an entrance; to march in
DE: einmarschieren