LuxVocabulary

ameséieren

Luxembourgish Trilingual
ameséieren

VRB
Synonym: ënnerhalen; sech lëschteg maachen iwwer
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ameséiert

EN: to entertain; to enjoy oneself; to make fun of
FR: distraire; s'amuser; se moquer de
DE: belustigen; sich amüsieren; sich lustig machen über