LuxVocabulary

annuléieren

Luxembourgish Trilingual
annuléieren

VRB
Synonym: cancelen; ophiewen; ofsoen
VRBAUX: hunn
Participe Passé: annuléiert

EN: to cancel; to abrogate
FR: annuler; abroger
DE: absagen; stornieren; außer Kraft setzen