LuxVocabulary

antrieden

Luxembourgish Trilingual
antrieden

VRB
Synonym: geschéien; sech asetze fir; arennen; verteidegen; passéieren
VRBAUX: hunn
Participe Passé: agetrueden; agetratt; agetrueden; agetratt

EN: to happen; to stand up for; to kick in
FR: se produire; intervenir en faveur de; enfoncer
DE: geschehen; eintreten für; eintreten