LuxVocabulary

applaudéieren

Luxembourgish Trilingual
applaudéieren

VRB
Synonym: (an d'Hänn) klappen
VRBAUX: hunn
Participe Passé: applaudéiert

EN: to applaud
FR: applaudir
DE: Beifall spenden