LuxVocabulary

asäckelen

Luxembourgish Trilingual
asäckelen

VRB
Synonym: astiechen; kasséieren; akasséieren
VRBAUX: hunn
Participe Passé: agesäckelt

EN: to pocket
FR: empocher
DE: einstecken