LuxVocabulary

asphaltéieren

Luxembourgeois Trilingue
asphaltéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: asphaltéiert

FR: asphalter
EN: to asphalt
DE: asphaltieren