LuxVocabulary

asphaltéieren

Luxembourgish Trilingual
asphaltéieren

VRB
VRBAUX: hunn
Participe Passé: asphaltéiert

EN: to asphalt
FR: asphalter
DE: asphaltieren