LuxVocabulary

ausleeën

Luxembourgish Trilingual
ausleeën

VRB
Synonym: interpretéieren; deiten
VRBAUX: hunn
Participe Passé: ausgeluecht

EN: to put down; to display; to interpret
FR: placer par terre; étaler; interpréter
DE: auslegen; deuten