LuxVocabulary

bäiginn

Luxembourgish Trilingual
bäiginn

VRB
Synonym: bäisteieren; bäileeën
VRBAUX: hunn
Participe Passé: bäiginn

EN: to contribute; to give; to cave in
FR: participer à hauteur de; donner (en cadeau); céder
DE: beisteuern zu; (gratis) dazugeben; klein beigeben