LuxVocabulary

adaptéieren

Luxembourgish Trilingual
adaptéieren

VRB
Synonym: sech ëmstellen (op); sech upassen (un); upassen (un)
VRBAUX: hunn
Participe Passé: adaptéiert

EN: to adapt (to); to adapt
FR: adapter (à); adapter; s'adapter (à)
DE: anpassen (an); adaptieren; sich anpassen (an)