LuxVocabulary

ängschtlech

Luxembourgish Trilingual
ängschtlech

ADJ
Synonym: fäertereg

EN: fearful
FR: craintif
DE: furchtsam