LuxVocabulary

Aremséilegkeet

Luxembourgish Trilingual
Aremséilegkeet

SUBST F

EN: weakness
FR: faiblesse
DE: Armseligkeit