LuxVocabulary

arméiert

Luxembourgish Trilingual
arméiert

ADJ
Synonym: bewaffnet

EN: armed
FR: armé
DE: bewaffnet