LuxVocabulary

Atheistin

Luxembourgish Trilingual
Atheistin

SUBST F
Pluriel: Atheistinnen

EN: atheist (female)
FR: (femme) athée
DE: Atheistin