LuxVocabulary

Awëllegung

Luxembourgish Trilingual
Awëllegung

SUBST F
Pluriel: Awëllegungen
Synonym: Autorisatioun; Geneemegung

EN: consent
FR: consentement
DE: Einwilligung